Kategorie

Digitální forenzní analýza

Digitální forenzní analýza je v informatice odvětví forenzní vědy týkající se hledání právních důkazů v počítačích, datových médiích, mobilních zařízeních a na dalších nosičích digitálních dat. Cílem je technicky i procesně správným způsobem identifikovat, zajistit, analyzovat a interpretovat digitální stopy.

Ačkoli je digitální forenzní analýza často spojována s vyšetřováním široké škály kybernetické kriminality, vstupuje dnes díky vysoké míře digitalizace do hry prakticky ve všech typech kriminality, může však být využita i v občanskoprávním řízení. Obor používá podobné techniky a principy jako pro záchranu dat, ale s dodatečnými směrnicemi a postupy zajišťujícími zachování integrity digitální stopy a opakovatelnost zkoumání.

A PRÁVĚ U NÁS VE FIREWIRE-REVOLUTION NALEZNETE TY NEJLEPŠÍ NÁSTROJE PRO VAŠI EXPERTNÍ ČINNOST!